page-banner-1

məhsul

  • Calcined mica powder

    Kalsine edilmiş mika tozu

    Mika əsasən yalançı altıbucaqlı nazik qırıntı, pulcuq, lələk və bəzən yalançı altıbucaqlı sütun olan monoklinal kristal sistemə kristallaşır, sərtlik 2 ~ 3, xüsusi çəkisi 2,70 ~ 3,20, sıx sıxlıq 0,3-0,5. Mika tozunun qırılma indeksi artdıqca artır aşağı normaldan orta normaya qaldırıla bilən dəmir tərkibli və ildırım çubuğu quraşdırıla bilər.